Pályázati felhívás civil szervezetek 2017. évi támogatására

Pályázni lehet civil szervezetek működési és nem működési kiadásaira.
A pályázatot 2017. január 31-ig lehet benyújtani pályázati adatlapon, mely beszerezhető a Kabai Polgármesteri Hivatalban (ügyfélszolgálat: fsz. 6. számú iroda), vagy letölthető az alábbi linken.
A pályázatot a Kabai Polgármesteri Hivatalba (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • a szervezet létesítő okiratának másolata
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
  • szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan
  • a szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása
  • ha a pályázati cél megvalósításához önerő is szükséges, úgy az önerő igazolása
  • nyilatkozat arról, hogy a 2016. évre készített beszámolót (közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést is) letétbe helyezte az Országos Bírói Hivatalnál

A beérkezett pályázatok támogatásáról a Képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül dönt, a 2017. évi önkormányzati költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg határáig.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy nem vagy nem a kért maximális összegben részesít támogatásban minden beérkező pályázatot.

Szegi Emma
polgármester


« Vissza a pályázatokhoz