Pályázati felhívás

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2016.(XI.21.) önkormányzati rendeletének 4. paragrafus (1) bekezdése alapján 2018. évre pályázatot ír ki civil szervezetek támogatására.

Támogatás a civil szervezet működési és nem működési kiadásaira állapítható meg.

A támogatás formái:

  • visszatérítendő
  • nem visszatérítendő

A pályázatot 2018. január 31-ig lehet benyújtani a fenti rendelet 1.sz. függeléke szerinti pályázati adatlapon. Az adatlap beszerezhető a Kabai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, illetve letölthető az alábbi linken.

A pályázatot egy példányban a Kabai Polgármesteri Hivatalba (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • a szervezet létesítő okiratának másolata
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
  • szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan
  • a szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának
  • ha a pályázati cél megvalósításához önerő is szükséges, úgy az önerő igazolása
  • nyilatkozat arról, hogy a 2017. évről készített beszámolót (közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést is) letétbe helyezte az Országos Bírói Hivatalnál

A beérkezett pályázatok támogatásáról a képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül dönt, a 2018. évi önkormányzati költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg határáig. A nyertes pályázókkal az önkormányzat – a rendelet 4.sz. függelékében meghatározott – támogatási szerződést köt.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy nem, vagy nem a kért maximális összegben részesít támogatásban minden beérkező pályázatot.

Kaba, 2017. december 19.


« Vissza a pályázatokhoz