Tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32.§. (1) f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 7.§-a (1) c) pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya a 2019. évben is elrendelte az ebek veszettség elleni oltását.
Ennek figyelembe vételével Kaba településen a Polgármesteri Hivatal támogatásával ismét sor kerül az ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és féregtelenítésére.

Az összevezetéses eboltás díja az összevezetés helyén 3.500 Ft/eb, az állat tartási helyén 4.000 Ft/eb. (A díj tartalmazza az oltással és a féregtelenítéssel kapcsolatos teljes anyagköltséget és az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjat.)
Fenti díjtételek csak a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet melléklete szerinti kisállat Egészségügyi Könyv bemutatásakor érvényesek. Az elveszett, megrongálódott okmányok cseréjének költsége 500 Ft/eb.

  • Az összevezetéses eboltás időpontja: 2019. március 18-19. (hétfő-kedd) 9-12 óra és 14-16 óra között
  • Pótoltás: 2019. március 22. (péntek) 9-12 óra
  • Helyszín: 4183 Kaba, Iskola utca 4.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-a (1) bekezdése szerint az eb tulajdonosa minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen a saját költségén köteles beoltatni. 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-a (7) bekezdése alapján veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható. (Az ebek mikrochippel történő jelölése és az ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban történő regisztrációja: 3.500 Ft/eb)

A 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet 17/B §-a (10) bekezdése szerint 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Ennek betartását a Jegyző és a Járási Állat-egészségügyi Osztály ellenőrzi.

Dr. Nagy István
Dr. Magyarosi József