Felhívás!

Tisztelt Lakosság, tájékoztatjuk Önöket, hogy Kabán a Nádudvari Nonprofit Kft. az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírt kötelező fenyőfa gyűjtést kettő alkalommal fogja végezni:

2018. január 10-én és 17-én, szerdai napokon.

Az ünnepek eltelte után feleslegessé vált fenyőfákat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza.
A fenyőfák kihelyezési időpontja: a fent megjelölt napokon, legkésőbb reggel 6:00 óráig, de lehetőség szerint előző nap este. A járat minden utcán csak egyszer megy végig!

Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.