A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozójaként az esedékes lomtalanítást Kabán

  • 2018. október 29-én (hétfőn) a csütörtöki ürítés szerinti utcákon,
  • 2018. október 30-án (kedden) a pénteki ürítés szerinti utcákon végzi el.

 

Kihelyezhető hulladékok:

Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe:

A kommunális hulladék, lomb hulladék, építési törmelék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek, és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

 

  • A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza.
  • Az apróbb méretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.
  • A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítás napján legkésőbb reggel 6:00 óráig, de lehetőség szerint előző nap este.
  • A járat minden utcán csak egyszer megy végig!

Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.