Tisztelt Lakosság, Kabai Vállalkozók!

Kaba Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Napközi megnevezésű főzőkonyha és étterem épületének felújítási munkálatait kívánja elvégezni, mivel az épület állaga annyira leromlott, hogy sürgősen felújításra szorul.

Egyre nagyobb erőfeszítéseket követel meg az önkormányzat részéről, hogy a kötelezően ellátandó feladataihoz nélkülözhetetlen ingatlant megfeleltesse az ÁNTSZ által előírt követelményeknek. A további állagromlás előre vetít egy esetleges engedély megvonást, amivel a közétkeztetési szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válna.

Az önkormányzat már közel tíz éve folyamatosan szeretne pályázni az épület felújítására, elkészültek a tervek és a költségvetés is, de pályázatunk nem részesült pozitív elbírálásban.

Az önkormányzat önerőből kívánja felújítani az épületet, de a költségvetésben nem áll rendelkezésre elegendő fedezet a munkálatok elvégzésére.

Amennyiben lehetőségük van, rá a felújítási munkálatok elvégzéséhez pénzbeli hozzájárulásukat az alábbi bankszámla számra küldhetik:

„Kaba Napközi épület felújítása” elkülönített számla
11738053-15373632-10520004
IBAN szám: HU82117380531537363210520004
Közlemény rovatba kérjük, írják be az adományozó nevét, lakcímét!

A felajánlásokat ezúton is tisztelettel megköszönjük.

Szegi Emma
polgármester