Tisztelt Lakosság!

A növényvédő szereket csak az engedélyezett módon, a munkaegészségügyi és kémiai biztonsági szabályok maradéktalan betartásával szabad felhasználni.

Növényvédő szereket a növényevőd szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének, illetve címkéjének az ember és környezet veszélyeztetését megelőző előírásai, valamint a felhasználásra és a növényvédelmi technológiára vonatkozó utasításai betartásával lehet felhasználni.

A növényvédő szerekkel folytatott valamennyi tevékenységet úgy kell megszervezni. hogy az elszóródás és a hulladékképződés a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető legyen.

A vegyszeres gyomirtás következményeként a közterületek, az árokpartok és az ingatlanok előtti területek zöldje elsárgul, kipusztul. Egy-egy nagyobb esőzést követően megindul a gyomirtóval kezelt partoldal, omlik az árokpart, a víz elmossa ezeket, mivel hiányzik a talajtakaró növényzet, ami stabillá teszi ezt a földterületet, elkezdődik az erőteljes talajerózió, ami a termőréteg lepusztulásával jár együtt.

Mit tehetnénk ennek a megelőzése érdekében? Arra kérjük Önöket, hogy környezetünk védelme érdekében ne használjanak gyomirtót. Központi jogszabály nem tiltja a vegyszeres gyomirtást, de a gyomirtó szerek kiválasztása korlátozva van: csak szabadforgalmú szer alkalmazása megengedett, és a vegyszerkijuttatás során ügyelni kell arra, hogy minél kisebb fokú legyen a környezetterhelés.

A fentiek alapján kérjük a Lakosságot, hogy a város belterületén, főleg az ingatlanok előtt és az árokpartok mentén lehetőség szerint tartózkodjanak a gyomirtó szerek alkalmazásától.