Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kabai Óvoda (4183 Kaba, Batthyány u. 8.) vezetői munkakörének betöltésére.

Részletek

Az óvodavezető megbízása 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig terjedő határozott időre szól.

A megbízáshoz szükséges feltételek:

 • főiskola, nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú óvónői végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • vezetői program,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázat anyagát,
 • nyilatkozat arról, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény bérezésre vonatkozó szabálya alapján.

 Pályázat benyújtása és bírálata

A pályázatokat 2019. április 18-ig lehet benyújtani Kaba város polgármesteréhez (4183 Kaba, Szabadság tér 1.).
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő első ülésén bírálja el.