Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(VI.25.) számú rendelete alapján a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, közép- vagy felsőfokú tanulmányait nappali, esti, levelező tagozaton folytató, első szakmai képzésben részesülő, önálló jövedelemmel – kivéve árvaellátás – nem rendelkező, szülők által eltartott diákok részére az önkormányzat a tanévkezdéshez 2019. évben is anyagi támogatást nyújt, feltéve, hogy a központi költségvetés számukra ingyenes tankönyvellátást nem biztosít. (Ingyenes tankönyvellátásra jogosult 5-9 évfolyamig minden tanuló, a tartósan beteg vagy fogyatékos, három vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek).

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal 6-os számú irodájában igényelhető, illetve az itt letölthető nyomtatványon, eredeti iskolalátogatási bizonyítvány és számla csatolásával 2019. szeptember 1-től 2019. október 31-ig lehet benyújtani.
A pályázatokat a polgármester bírálja el.

A pályázaton elnyerhető összeg 2019. évben:

  • középfokú pályázó esetén 7.000.-Ft
  • felsőfokú pályázó esetén 10.000.-Ft

A támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően történhet. A támogatási szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete