Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Gazdálkodók, Civil Szervezetek és Egyházak!

Szeretném Önöket ezúton tájékoztatni, hogy Kaba város Önkormányzata a 66/2017. (IV.06.) és a 241/2017. (XII.14.) határozatainak megfelelően a hatályos településrendezési terveit (Helyi Építési Szabályzat + Szabályozási tervek) módosítani kívánja.

A tervmódosítás egyik tárgya, hogy a Kaba 0513/13, 0513/14 és a 0513/63 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű parkot kívánnak létesíteni.
A másik beavatkozással a Kaba, Árpád fejedelem u. 7. alatti ingatlan beépítési vonala kerül korrigálásra.

Az erről készült véleményezési dokumentáció letölthető az alábbiakban, valamint megtekinthető a Polgármesteri hivatal 1. számú irodájában.
Az ezzel kapcsolatos észrevételeiket írásban 2018. május 10-ig tehetik meg a polgármesternek címzett levélben. (Kaba Város Polgármestere – 4183 Kaba, Szabadság tér 1.)

Megköszönve előre is együttműködésüket:
Szegi Emma
polgármester

 

Cím
Településrendezési eszközök
 1 fájl  59 letöltés
Településrendezési eszközök 2018. 04. 11. Letöltés