Kedvezményezett neve: Kaba város Önkormányzata
Projekt címe: A Kabai fiatalok helyben maradásának ösztönzése
Projekt azonosítószám: EFOP-1.2.11-16-2017-00056
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 73 919 285 Ft, azaz hetvenhárommillió-kilencszáztizenkilencezer-kétszáznyolcvanöt forint.
A támogatás mértéke: 100 %.
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2021. 05.03.

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni:

1. Önálló lakhatás biztosítása 4 bérlakás kialakításával
2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő képzések:
– Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése képzés.
– Önismereti személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning.
– Ügyintézés a mindennapokban, avagy a tudatos állampolgár képzés.
3. Lehetőségek megismerése érdekében helyi vállalkozások meglátogatására és “Helyi vállalkozók és fiatal munkavállalók szakmai találkozója” című 1 napos workshopra kerül sor.
4. Ösztönző rendszer kialakítása a helyi fiataloknak:
– 30 000 Ft gyermek születését követően.
– Lakat Színpad fellépéseinek támogatása.
– Színház látogatás szervezése fiataloknak a Debreceni Csokonai Színházba.
– Személyre szabott felkészítés hazai és uniós pályázati programokban való részvételre.
5. Tanulmányutak szervezése, annak érdekében, hogy más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása megvalósulhasson.
6. Együttműködési kötelezettség vállalása az Új Nemzedék Központtal.
7. Egyeztetési fórumok szervezése a fiataloknak a benyújtásra kerülő pályázati program kidolgozásának céljából.
8. Szakmai fejlesztési koncepción alapuló ifjúsági cselekvési terv készítése a fiatalok aktív részvételével.
9. Fiatalok bevonása önkéntes tevékenységekbe.

Weboldal: www.eselykaba.hu