A család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak közreműködésével a pályázat teljes ideje alatt 2 alkalommal “Devianciák megelőzése a családban” program megvalósítása tervezett (1 program 4 foglalkozást tartalmaz, 4 különböző időpontban). A programok megvalósítását a családsegítő munkatársai fogják lebonyolítani megbízási díj ellenében, mely a pályázat költségvetésébe betervezésre került.

A gyermekek legelső szocializációs közege a család, mint elsődleges kiscsoport, mely mintaként és szűrőként is szolgál a gyermek kulturális identitásának kialakulásához. A program első lépése a családok és otthonaik kultúra-átadási és kultúra-megőrzési szerepének erősítése.

Az előadássorozatokon résztvevők tervezett létszáma: összesen 96 fő a 8 foglalkozás alatt.

Skip to content