Előadássorozat indult a családi krízis megelőzése, kezelése érdekében a családokban, különös tekintettel a patchwork családokra.

  • Ütemezés: 2020. 07., 09., 11., 12. hónap; 2021. 02., 04.,06., 08. hónap
  • Az előadássorozatokon résztvevők tervezett létszáma: 80 fő

A család egy olyan kiscsoport, melyet nemcsak a vérrokonság és/vagy szeretetkapcsolat, hanem akár egy közös lakhely is egybefűzhet, így pl. nevelőszülőség, rokoni örökbefogadás stb. A családnak jól felismerhető sajátosságai vannak, benne a családtagoknak meghatározott szerepei, sajátos működésmódja és szabályai vannak, ezek révén segíti elő a gyermekek fejlődését. A pszichológiai, támogató funkció megvalósulásának segítését tűzi ki célul a program, rámutatva a családi rendszer fejlődésének törvényszerűségeire és nehézségeire az egyes családi életciklusokon keresztül. Olykor elakadások történhetnek ebben a fejlődési folyamatban (pl.: elmosódott határok vagy merev határok), mely nehézségek akadályozhatják a családtagok autonómiájának kifejlődését vagy a család protektív funkciójának megvalósulását. Ha korlátozott vagy nehéz a kommunikáció a családtagok között, akkor a gyerekek korai önállóságra kényszerülnek, mely gyakran a deviáns irányba való elindulásnak kedvez. Különösen nehéz ezeknek a kríziseknek a megelőzése az olyan családokban (patchwork család), ahol mostoha- és édes szülők, mostoha- és édestestvérek is vannak vagy új közös gyermekkel is gyarapodik a kialakulóban lévő család. Hiszen itt az új családi összkép fokozatosan rajzolódik ki. A felnőttek szerepei, feladatai is változnak, és a gyerekeknek is rá kell tanulni a két család közti gyökeres különbség kezelésére. Ez egy hosszú és nehézségektől sem mentes alkalmazkodási folyamat.
Az előadás során a nehézségek megfogalmazására és azok megoldásával kapcsolatos ismeretek átadására kerül sor.

Korunk egyik nagy kihívása a válások, majd új családalapítások miatt létrejövő patchwork/mozaik család a témája ennek a programsorozatnak, mely évente négy alkalommal kerül megrendezésre. Célként mind a szülőknek, mind a gyerekeknek a családon belüli hatékony problémakezelés és a folyamatos, minőségi kommunikáció megtanítását tűztük ki.
Az előadásokon a mozaikcsaládon belüli családi értékrend kialakítására, a csapdák és nehézségek elkerülésére érdekében a családtagok lehetőségeire és felelősségére fogunk fókuszálni.

  • Első alkalom: A gyerekek természetes és mélyen gyökerező szeretete és hűsége a vér szerinti szüleik iránt
  • Második alkalom: Az akaratuk ellenére összekerülő gyerekek viszonya
  • Harmadik alkalom: Mozaikcsaládon belüli konfliktushelyzetek
  • Negyedik alkalom: Szereposztás a mozaikcsaládban
  • Ötödik alkalom: Értékrendek a mozaikcsaládban
  • Hatodik alkalom: Kommunikációs problémák a patchwork családban
  • Hetedik alkalom: Konfliktuskezelés a mozaikcsaládban
  • Nyolcadik alkalom: Időgazdálkodási nehézségek a mozaikcsaládban

 

Skip to content