Ütemezés: 2020. 09., 10. (2 alkalom), 11. hónap; 2021. 01., 03., 05., 07. hónap

A program keretében elsősorban gyermekeiket egyedül nevelőkkel tekintik át a család és a szülő szerepét és lehetőségeit a családi biztonság és támogató jelenlét kialakításával és fenntartásával kapcsolatosan. Az egy felnőttel élő családok esetében különösen nagy terhet jelent az alapvető szükségletek biztosítása mellett, hogy nehezen tudnak időt és energiát fordítani bizonyos szülői szerepek érvényesítésére, így pl. a nevelésre, támogatásra, a gyermekben rejlő potenciák kibontakoztatására stb. A gyermekeknek ugyanis már a családban meg kell tanítani a fegyelmet, önfegyelmet, megmutatni az értékeket, kapcsolatalakítási készséget, egészséges életmódot, kialakítani egy egészséges érdeklődést a világ dolgai iránt, megismertetni az életet, annak értelmét, az önmagáról való gondoskodást, az élethez nélkülözhetetlen eltökéltséget, kitartást.

A résztvevők négy egymásra épülő előadáson keresztül ismerhetik fel, hogy nem a szabályok, a félelemkeltés, vagy a büntetés vezethet eredményhez, hanem a folyamatos és minőségi, kétoldalú kommunikáció a családtagokkal. Rámutatnak arra, hogy milyen lehetőségei vannak a szülőnek az értékrend kialakításában, és hogy ez milyen mértékben segíti hozzá a felnövekvő nemzedéket, hogy ne térjenek le a normalitás útjáról, ne váljanak függőségeik rabjává (drog, alkohol, dohányzás, internet, stb…).

Gyakorlati példákon keresztül tekintik át a foglalkozásokon azokat a technikákat a résztvevők, amelyekkel elérhetik, hogy a gyermek vagy fiatal akarjon és merjen otthon mesélni a dolgairól, a vele történt eseményekről, örömökről, kudarcairól, vagyis, hogy hogyan akarja beavatni a szüleit az életébe.

Az előadássorozaton az adott témáról a rövid elméleti bevezetést interaktív beszélgetés követ, ami lehetőséget nyújt az alaposabb megértésre, a félreértések tisztázására. Szintén ismeret elmélyítésére szolgálnak majd a gyakorlati példák, melyekben mindennapjaik során használható technikákat tanulhatnak a jelenlévők.

Kollegákkal történt szakmai egyeztetések alapján az alábbi tematikák fognak megvalósulni a programban:

  1. Korai iskolaelhagyás megelőzése
  2. Dohányzás, mint szenvedélybetegség
  3. Alkoholproblémák
  4. Drogproblémák
  5. Mentális betegeségek
  6. Öngyilkosság
  7. Média, internet, virtuális világ
  8. Bűnözés

 

Skip to content