Jó gyakorlat megismerése és saját gyakorlat kialakítása: “Jógyakorlat tábor, kompetencia fejlesztéssel” szervezése tervezett 25 fő földesi fiatal részére Szarvas településre. A tábor 2 alkalommal kerül megrendezésre: egy alkalom 5 nap, teljes ellátás és különböző foglalkozások szervezése ismeretátadás és kompetencia képzés a résztvevőknek. A tábor témája: Hármas-Körös Holtág természeti értékeinek megismerése, helyi hagyományok feltérképezése. A térség történelmi szerepének megismerése. A fiatalok közösségi szerepvállalásának megismerése Szarvas és Gyula települések ifjúsági szervezeteinek közreműködésével. A fiatalok közösségi szerepvállalásának erősítése a már működő gyakorlatok megismerése és saját településre formálása. Ifjúsági színterek meglátogatása.

A program összeállítását és a tábor alatti kompetencia fejlesztést saját erőből kívánjuk megvalósítani, arra külön költséget nem tervezünk. A kompetenciafejlesztő szaktábor keretében új ismereteket sajátítanak el a résztvevők a magyarországi népcsoportokról, a hagyományőrzés területeiről és módszereiről. Kipróbálhatják a hagyományőrző tevékenységek némelyikét a gyakorlatban is., A kulturális örökség ismerete az örökségek védelmére és a múlt tiszteletére, valamint a múlt eredményeinek, értékeinek továbbvitelére tanít meg. A kompetenciafejlesztő szaktábor keretében új ismereteket sajátítanak el a résztvevők a magyarországi kulturális örökségekről, az örökségvédelem területeiről és módszereiről. Kipróbálhatnak néhány olyan tevékenységet is a gyakorlatban, amelyek a szellemi vagy kulturális örökségek listáján megtalálhatók. A szabadidős tevékenységek keretében Hármas-Körös Holtág területén ismerhetik meg a résztvevők a kulturális örökség máig tovább élő elemeit.

Skip to content