Kaba Város Önkormányzatának átfogó célja, Kaba központjában a közösségi élet fejlesztése a helyi értékek megerősítésével. A projekt megvalósításához az Önkormányzat a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00012 azonosítószámú Európai Uniós, vissza nem térítendő pályázati támogatást nyerte el.

A támogatás összege: 258 606 519 Ft.
Az Önkormányzat a projektet a Széchenyi2020 keretében valósítja meg.

A projekt részeként megvalósul:

A város központjában a közösségi és kulturális terek megújítása az aktív használat ösztönzése érdekében.
A kabai helyi termékek helyi értékek ismertségének és elismertségének növelése a lakosság körében.

  • Új és bővített szolgáltatások: futópálya, kondipark, helyi termék üzlet, Művelődési Ház felújítás, energiaracionalizálás.
  • Könyvtár visszaköltözik a Művelődési Házba, régi épületét az önkormányzat saját célra hasznosítja.
  • A Művelődési Ház teljes felújítása történik nyílászárók cseréjével, homlokzati hőszigeteléssel, épületgépészettel.
  • Dobozüzem felújítása: nyílászáró csere, padló rétegrend kialakítás és épületgépészeti beavatkozások.
  • Akadálymentesítés a Művelődési Házban és a dobozüzemben.

A projekt mélyépítési rész kivitelezésére kiírt közbeszerzés eredményes volt. A „Vállalkozási szerződés térfelújítási munkák elvégzésére, környezetrendezésre Kaba belvárosában” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Via Plaza Kft. által adott ajánlat nyerte el a megbízást.

Kaba Város Önkormányzata és a Via Plaza Kft. között 2018.06.19-én megtörtént a szerződéskötés. A vállalt feladatok elvégzésének munkálatai megkezdődtek. A park kialakításához kapcsolódó munkálatok várhatóan 2018.10.31-ig tartanak.

A projekt másik, magasépítési részére kiírt közbeszerzés is eredményesen zárult. A „Kaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárásban a PEARL ENTERPRISES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által adott ajánlat nyerte el a megbízást.

Kaba Város Önkormányzata és a PEARL ENTERPRISES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2018.05.29-én megtörtént a szerződéskötés. A vállalt feladatok elvégzésével kapcsolatos munkálatok megkezdődtek a Mácsai Sándor Művelődési Házon. A Művelődési Ház és Dobozüzem felújítási munkálatai előre láthatóan 2018. december 19-ig befejeződnek. A fenti időszakban kérjük a lakosság szíves megértését az esetleges kellemetlenségekért!


« Vissza a sikeres pályázatokhoz