• Kedvezményezett neve: Kaba Város Önkormányzata
 • Pályázati felhívás neve, kódszáma: Vidékfejlesztési Program – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
 • Projekt címe: Külterületi út fejlesztése Kabán
 • Projekt azonosítószáma: 1825725154
 • A szerződött támogatás összege: 90.951.384.- Ft
 • A támogatás mértéke: 95 %
 • Projekt forrásai: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat
 • Projekt befejezési dátuma: 2019.03.31.

Projekt tartalmának bemutatása

Pályázat keretében 2 megvalósítási helyszínen kerül sor fejlesztésre, Kaba Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévő 0487/5-0492/2 hrsz. és 0513/9 hrsz ú út bevonásával. Az utak burkolattal ellátottak, ezek felújítása vált szükségessé.
A tervezett út külterületi szakasza külterületi – Településközi út -, mivel kiemelt fontosságú mezőgazdasági utak, alacsonyabb rendű mezőgazdasági utak, erdészeti magánutak, nem mezőgazdasági termelést végző, vagy kiszolgáló telepek útjai és úthálózatai, továbbá egyéb célokat teljesítő úthálózatok elemei csatlakoznak és biztosítják a kapcsolatokat a magasabb rendű közúthálózat fel.
A fejlesztés célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

 

A projekt szakmai résztvevői

 • Beruházó: Kaba Város Önkormányzat – Szegi Emma
 • Közbeszerzési tanácsadó: Dr. Hajdu-Támba Hanga
 • Kivitelező: D-Profil Kft. – Mócza Gáspár felelős műszaki vezető
 • Műszaki ellenőrzés: Iski László műszaki ellenőr
Skip to content