Kedvezményezett: Kaba Város Önkormányzat
Projekt neve: Helyi gazdaságfejlesztés – Raktárhelyiség kialakítása Kaba településen
Projekt kódszáma: TOP-1.1.3 -15-HB1-00017

A projekt bemutatása

A projekt rövid távú célja a helyi és térségi termelők által megtermelt zöldség és gyümölcs mennyiség későbbi felhasználásának biztosítására egy korszerű raktári infrastruktúra kialakítása Kaba településen, amely a későbbiekben hűtési technológiával ellátva hűtőraktári szolgáltatást fog tudni nyújtani. Jelen projektben I. ütemként a raktár és a hozzá kapcsolódó helyiségek kialakítása valósul meg (szociális blokk, vizes blokk, iroda). A projekt rövid távon az alapvető hiányosságokat szeretné felszámolni és szolgáltásként, korszerű, post harvest manipulációs tevékenységeket lehetővé tevő környezetet biztosítani a helyi termelők, gazdák számára.

A projekt hosszú távú célja Kabán a helyi termékekre alapozott agrárlogisztikai központként működő raktár eredményes működtetése, a raktár által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő helyi termelők számának növekedése, és elégedettsége. A megvalósuló raktár lehetőséget teremt arra, hogy a termékek a termelési értékláncban előre lépjenek.

A raktár kialakításának célja, a hosszabb értékesítés időszak megteremtése, a piaci kitettség csökkentése, hiszen jelenleg, a raktár infrastruktúrájának hiányában betakarítás után nincs lehetőség a termékek tárolására, azokat egyből értékesíteni szükséges.

A projekt céljain keresztül illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív program és a pályázat felhívás céljaihoz, hiszen jelen raktár helység kialakítása a fenntartható, intelligens és befogadó növekedést célzó, a belső erőforrásokra épülő, térségi és helyi gazdaságfejlesztés egyik eszköze lesz a térségben.

Jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztés a térség belső erőforrásaira építő, helyi termékeket előállító termelőknek biztosít tárolási lehetőséget, hozzájárulva ezzel a helyi termelők gazdasági sikereihez, az önfoglalkoztatás megerősítéséhez. Kaba raktár infrastrukturális fejlesztése nagymértékben járul hozzá a helyi termékeknek a helyi piacra való eljutásához, megfelelő színvonalon és környezetben történő tárolásához, hozzájárul ezzel a TOP -1.1.3-15. számú pályázati felhívás céljaihoz.

A projekt közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a foglalkoztatás növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához, a munkaerő mobilitás feltételeinek javításához is. Térségi hatású projekt, hiszen túlnyúlik az adott település közigazgatás határain, mert a környező önkormányzatokkal és termelőkkel, gazdákkal is igyekszik az együttműködést kialakítani. A raktár létrehozásának további célja, hogy kezelje a szezonalitást, hiszen betakarítás után végezhető tevékenységeket is tartalmaz.

Skip to content