EFOP-1.5.3-16-2017-00010

Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken

Sajtóközlemény

A projektzárásról szóló sajtóközlemény itt olvasható.
A pályázatról szóló sajtóközlemény itt olvasható.

Pályázati felhívás – “Maradj Hajdú-Biharban!”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára, a “Maradj Hajdú-Biharban!” című ösztöndíj elnyerésére. A pályázati kiírás és a mellékletek itt érhetőek el.

 

A pályázat adatai

A pályázat az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati felhívás keretében került benyújtásra.

A nyertes pályázat azonosító száma és címe: EFOP-1.5.3-16-2017-00010 „Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken”
Vissza nem térítendő támogatás összege: 250 millió Ft
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
Projekt megvalósításának kezdési időpontja: 2019. augusztus 1.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. szeptember 30.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg.

A konzorcium tagjai:

 • 6 érintett települési önkormányzat:
  • Kaba Város Önkormányzata
  • Földes Nagyközség Önkormányzata
  • Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
  • Bihardancsháza Község Önkormányzata
  • Tetétlen Községi Önkormányzat
  • Biharnagybajom Községi Önkormányzat
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 • Kaba Támasz Alapítvány

A konzorcium vezetője: Kaba Város Önkormányzata.

Célok és feladatok

Célok és a tevékenységek a projekt céljainak elérése érdekében:

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

Projekt keretében alkalmazott szakemberek

Települési önkormányzat neve Munkakör megnevezése Felvenni kívánt létszám
Kaba Város Önkormányzata fizioterápiás szakasszisztens 1 fő
pszichológus 1 fő
Földes Nagyközség Önkormányzata ifjúsági referens 1 fő
közösségszervező 1 fő
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata óvodapedagógus 1 fő
ifjúsági- és sportreferens 1 fő
ifjúsági- és turisztikai referens 1 fő
Tetétlen Községi Önkormányzata közösségszervező 1 fő
Biharnagybajom Községi Önkormányzat közösségszervező 1 fő
ifjúsági referens 1 fő
Összesen: 11 fő

11 fő alkalmazása munkaviszonyban humán közszolgáltatási területeken.
Hiányzó kompetencia megszerzése érdekében személyes kompetenciát fejlesztő tréningek humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára.
Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében szervezett, egyenként 4 foglalkozásból álló programok.

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése

Kompetenciafelmérés, egyéni fejlesztési terv alapján végzett kompetenciaképzés, 200 fő számára.
Mentori tevékenység, aktív munkaerő-piaci eszközökhöz való juttatás, nem egyéni fejlesztési terv alapján, 250 fő bevonása, 150 fő mentorálása.

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése

Közösségi, egészséges életmód programok a teljes lakosság számára, fiatalok közösségépítését szolgáló programok megvalósítása. Közösségszervező alkalmazása több településen.

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

Közszolgálatok elérhetővé tétele, humán szolgáltatások fejlesztése érdekében szervezett programok, események.

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Nemzetiségi programok, eltérő kultúrák megismerését elősegítő programok.

Skip to content