Kezdőlap » Város » Egyesületek » Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Cím: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.
E-mail: kabaituzolto@citromail.hu
Elnök: Szilágyi Attila /+36 (30) 289-2721/
Parancsnok: Vágó Béla /+36 (30) 369-5522/

A 120 évvel ezelőtti alapszabályban megfogalmazott cél máig időszerű: „A testület célja minden tűzvész alkalmával Kaba község egész területén, esetleg a közeli szomszédos községekben a vészhelyre sietni, ott a parancsnok vezénylete alatt a veszedelemben forgó emberéletet, veszélynek kitett ingó- és ingatlan vagyont megvédeni.” Az idézett szövegből is látható, hogy elsősorban a mentő tűzvédelemre irányult a testületi tevékenység célja, mely az akkori viszonyokat figyelembe véve természetes. Tény, hogy Kaba lakosságának sokszor kellett farkasszemet nézni pusztító tüzekkel. Nem véletlen tehát a városunkkal kapcsolatban kialakult szólásmondás, amely szerint hétszer égett le Kaba. A polgármesteri hivatal nagy kapujánál lévő kövön olvasható, mely alkalmak voltak ezek.

A kabai tűzoltókra hosszú évtizedeken át jellemző volt, hogy a kiképzés színvonalát olyan magas szintre tudták emelni, hogy nem csak élvezték a lakosság bizalmát, hanem szakmai és ügyességi versenyeken szinte minden évben elismerést érdemeltek ki. Gazdag gyűjtemény van a régi időkből is a különböző kitüntetésekből és oklevelekből, melyek a mai napig gyarapodnak, gazdagítják a kabai tűzoltók hírnevét. A legnagyobb versenyzést illetően 40 évvel ezelőtt érték el a kabai önkéntesek, amikor a külföldi versenyen is képviselhették hazánkat. A Domokos Lajos egyesületi elnök és Sári Béla parancsnok által vezetett csapat bronzérmet nyert a nemzetközi versenyen az ausztriai Kremsben. Nemzedékről nemzedékre szállt, az apák a fiaiknak adták át sok családban ezt a tevékenységet. Ez a sajátos kabai hagyomány napjainkra sem szakadt meg.

Az egyesület vezetősége 2004-től kezdve folyamatosan megújult, a parancsnoki tisztséget 2006 óta Vágó Béla, az elnöki tisztséget 2008 óta Szilágyi Attila tölti be. A szervezet a megújult vezetőséggel is folytatja eredeti tevékenységét, folyamatosan részt vesznek a helyi, megyei és országos versenyeken is, emellett jó kapcsolatokat ápolnak a lengyelországi Milanów és a romániai Zsombolya települések önkéntes tűzoltó egyesületeivel is. Felszerelésüket és személyi állományukat is folyamatosan fejlesztik, jelenleg 16 fő van tűzoltásra és műszaki mentésre kiképezve, akik folyamatosan készen állnak arra, hogy a megvédjék a veszélyben forgó emberéleteket és anyagi javakat. A szervezet 2008-ban csatlakozott a Magyarországi Mentőcsoportok Szövetségéhez, így felkérésre az egész ország területén vagy akár külföldön is számíthatnak a segítségükre.

Az egyesület által végzett kiemelkedő munkát a megszerzett elismerések is bizonyítják, 2006-ban Vágó Béla parancsnok a az „Év tűzoltója” pályázaton második helyezést ért el, 2008-ban Sári Antal Széchenyi Ödön díjat kapott, melyet a Parlamentben vehetett át, míg az egyesület 2009-ben Hajdú-Bihar Megyében az „Év civil szervezete” elismerésben részesülhetett.